Space and Place, 2020

  • Medium: Collage op antieke hemelkaart
  • Afmetingen: 28 x 28cm

Eeuwen lang brengt de mens zijn omgeving in kaart, om ze te besturen, te beheersen, te exploiteren. Door middel van een abstracte tekening, de kaart, kan hij een groter gebied beschouwen dan fysiek mogelijk is.
Deze kaarten geven ons een beeld op de hemel, zowel vanop de zuid- als vanop de noordpool. Abstracte wetenschappen zoals wiskunde en meetkunde stellen de mens in staat zelfs gebieden in kaart te brengen waar hij fysiek niet kan komen.
De collage elementen die op de kaarten werden aangebracht suggereren perspectief. Het perspectief is een andere menselijke uitvinding om ruimte en plaats te suggereren op het platte vlak. Deze werken onderzoeken de contradictorische fascinatie van de mens om ruimte en plaats weer te geven op het platte vlak.

DE ARTIEST: MICHAEL AERTS

Michael Aerts onderzoek in zijn werk het aspect mobiliteit en de manier waarop de mens zich heeft ontwikkeld door zowel zijn fysieke als mentale mobiliteit.

BLIJF OP DE HOOGTE

Home AQUALEX Concept Store