Maatschappelijk verantwoord ondernemen in AQUALEX

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van AQUALEX en het uiteindelijke doel van zijn core business: kwalitatief hoogstaande drinkwatersystemen ontwikkelen zodat kraanwater drinken vanzelfsprekend wordt en niemand nog flessenwater koopt. In dit overzicht ontdek je waarom kraanwater drinken zo heilzaam is voor onze planeet, en wat AQUALEX zoal onderneemt voor een duurzamere leefomgeving.

In 2023 en 2024 behaalden we het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Via een actieplan op maat maakten we werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen - ofwel een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu. We hebben diverse acties ondernomen gelinkt aan de zeventien Sustainable Development Goals van de VN.

Ontdek het AQUALEX duurzaamheidsrapport

De vele voordelen van kraanwater drinken voor onze planeet

Op dit moment heeft AQUALEX 13.000 drinkwatersystemen en drinkwaterkranen in België staan – en elke dag komen er tientallen bij. Ze verhogen het drinkcomfort van de gebruiker, maar vermijden ook dat er jaarlijks tientallen miljoenen waterflessen in omloop komen. En dat is, zoals we hieronder uit de doeken doen, uitstekend nieuws voor het milieu.

Behoud van natuurlijke grondstoffen

Voor de productie van plastic flessen gebruikt de waterflessenindustrie natuurlijke grondstoffen zoals aardolie en voor glazen flessen onder meer kalk, soda en zand. Die laatste grondstof, zand, dreigt door de massale ontginning binnen afzienbare tijd een schaars goed te worden.

Conclusie: kraanwater drinken remt de ontginning van bepaalde (zeldzame) grondstoffen af.

Minder energieverbruik en CO2-uitstoot

De waterflessenindustrie verbruikt grote hoeveelheden energie en stoot duizenden tonnen CO2 uit doorheen het hele productie-, distributie- en afvalverwerkingsproces. Er wordt veel energie verbruikt

 • bij het ontginnen van grondstoffen voor plastic en glas
 • bij het produceren van de flessen
 • bij het bottelen van water
 • bij het transport
  • van waterflessen naar de opslagplaats van de fabrikant
  • van de opslagplaats naar het distributiecentrum van de retailer
  • van het distributiecentrum naar de supermarkt
  • van de woning van de consument naar de supermarkt en terug
  • van de woning van de gebruiker naar het afvalverwerkingsbedrijf of naar de supermarkt (die dan zelf de gebruikte flessen naar het afvalverwerkingsbedrijf transporteert)
 • Bij de afvalverwerking van zowel plastic als glazen flessen

Glazen flessen hebben het voordeel dat je ze kunt hergebruiken. Plastic flessen niet. Maar het ontginnen van de grondstoffen en de productie en transport van glazen flessen vergt meer energie en creëert dus meer CO2-uitstoot dan van plastic flessen.

Conclusie: kraanwater drinken vermindert het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2. Da’s een belangrijke troef in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Vermijdt water- en oceaanvervuiling

Plastic waterflessen dragen in niet geringe mate bij aan de ‘plastic soep’. Er drijft al 150 miljoen ton plastic in de oceanen en elk jaar komt er ongeveer 10 miljoen ton bij. Plastic flessen komen via zwerfvuil en stortplaatsen in rivieren terecht en zo in zee. Daar hoopt het afval zich op tot een plastic brei, breekt af tot microplastics en vergiftigt zeeschildpadden, dolfijnen, walvissen en andere zeeorganismen. Ook het reinigen van glazen flessen met detergenten en chemicaliën verontreinigt onrechtstreeks het water.

Conclusie: kraanwater drinken zet een rem op het aantal microplastics dat in het water terechtkomt en beschermt zo het onderwaterleven in onze grote oceanen.

Minder transport op onze wegen

Het transport van waterflessen (van fabrikant naar distributiecentrum, naar retailer, naar consument, naar afvalverwerkingsbedrijf) zorgt naast CO2-uitstoot voor overlast op onze wegen.

Conclusie: kraanwater drinken vermindert het transport op onze al overbevolkte wegen.

Waterzuil AQUALEX Circulo: kies voor duurzaamheid

Buitentappunten: volgende stap naar een waterflessenvrije wereld

Overschakelen van flessenwater naar kraanwater is een van eenvoudigste en meest impactvolle ingrepen om onze planeet te beschermen en de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat is ook de reden waarom de EU voluit kiest voor kraanwater drinken, getuige daarvan de op 16 december uitgevaardigde vernieuwde Europese drinkwaterrichtlijn. Die spoort Europese lidstaten aan alle mogelijke maatregelen te nemen om het gebruik van kraanwater te bevorderen en om drinkwatertappunten te installeren in openbare ruimten, zowel binnen als buiten.

Ook Vlaanderen maakt daar werk van. In opdracht van De Watergroep, installeerde AQUALEX al honderden drinkwatersystemen in openbare gebouwen. Maar aangezien mensen ook buiten water drinken, ontwikkelen we voor De Watergroep nu buitentappunten voor parken, pleinen of stations, waar burgers gratis of tegen een kleine vergoeding drinkwater kunnen tappen. Opnieuw een belangrijke stap in het bevorderen van kraanwater drinken in ons dagelijks leven.

Amigeau’s een aangename en stimulerende werkomgeving bieden

AQUALEX besteedt veel aandacht aan het welzijn van zijn medewerkers. Het doel? Een hecht team vormen van amigeau’s (roepnaam voor al wie bij AQUALEX werkt) die zich gewaardeerd voelen bij AQUALEX, er een zinvolle job uitoefenen en er zich ten volle ontwikkelen volgens hun capaciteiten en voorkeuren. Het uitzonderlijk lage verloop binnen het bedrijf en het feit dat het zelfs in tijden van arbeidsschaarste jaarlijks tientallen mensen weet aan te werven, toont aan dat zijn filosofie aanslaat.

 • AQUALEX’ aanwervingsbeleid focust niet op diploma’s, competenties en werkervaring, maar op attitude en fit met de bedrijfscultuur. Dat merk je aan de nieuwelingen: opvallend veel schoolverlaters, mensen met weinig ervaring of een ongewone achtergrond.
 • Zo’n aanwervingspolitiek is maar mogelijk dankzij een uitgebreid opleidingstraject, bestaande uit vormingen op maat, training on the job, coaching door teamleaders en een bedrijfsklimaat dat nieuwsgierigheid en continu leren stimuleert.
 • Die aandacht voor leren uit zich onder meer in de managementaanpak: AQUALEX hanteert immers geen directief, maar coachend managementmodel. De teamleaders nemen in de eerste plaats de rol van coach aan, met als doel hun teamleden naar meer zelfstandigheid en een hoger niveau te tillen.
 • AQUALEX hanteert zo’n model, omdat werknemers binnen AQUALEX veel vrijheid krijgen – vrijheid om hun werk in te richten naar eigen goeddunken en om initiatieven te lanceren. Autonomie is een van de basiscomponenten voor mentaal welzijn op het werk.
 • Complementair met die nadruk op vrijheid is AQUALEX’ bedrijfscultuur met zijn open, positieve en niet-hiërarchische omgangsvormen. De amigeau’s communiceren open met elkaar, zeggen waar het op staat, maar steeds op een vriendschappelijke manier. Om het teamgevoel en de banden tussen amigeau’s uit verschillende afdelingen te versterken, organiseert AQUALEX elke twee maanden een teamevent voor de hele organisatie.
 • AQUALEX houdt een No gender salary policy aan. Voor dezelfde functie krijgen mannen en vrouwen evenveel betaald. Het aantal mannen en vrouwen in het bedrijf is ongeveer hetzelfde. Aan de vertegenwoordiging van vrouwen in managementposities kan echter nog gewerkt worden.
 • AQUALEX stimuleert interne mobiliteit en rekruteert bij voorkeur binnen de organisatie. Amigeau’s worden aangespoord zich kandidaat te stellen voor nieuwe vacatures binnen het bedrijf.
 • AQUALEX houdt rekening met de carrièrewensen van de amigeau’s en biedt kansen voor verticale én horizontale mobiliteit. Ambitie wordt gewaardeerd en wie hogerop wil klimmen, krijgt daar de kansen toe. Maar men staat ook open voor horizontale verschuivingen. Wie zich niet zo goed voelt in zijn of haar job, of graag iets anders wil, kan daar openlijk over praten. Samen zoekt men dan naar een project of functie die wel past bij de persoon in kwestie, ook al houdt die verandering geen promotie in strikte zin van het woord in. Tal van recente en minder recente voorbeelden illustreren dat.
 • AQUALEX groeit jaarlijks met gemiddeld 40%. Dat creëert elk jaar tientallen vacatures en dus tal van kansen voor amigeau’s om hun carrière in nieuwe richtingen te sturen.
 • Niet alleen de mentale, maar ook de fysieke gezondheid staat hoog op de agenda. De amigeau’s krijgen fruitmanden aangeboden, yogasessies op dinsdagavond en andere sportieve initiatieven.

Duurzaam product, duurzame productie, duurzaam gebruik

AQUALEX’ productengamma vormt op zich al een weldaad voor de planeet. Maar AQUALEX gaat nog verder. Het streeft ernaar de productie van zijn toestellen en kranen te verduurzamen, de levensduurte van de producten te verlengen en de recycleerbaarheid van de producten, onderdelen en materialen te verhogen. Enkele voorbeelden.

Tafelmodel van metaal

Veel drinkwatertoestellen zijn gemaakt van kunststof of bevatten kunststof onderdelen. Het nieuwe AQUALEX-tafelmodel niet. Dat bestaat volledig uit metaal (aluminium). Waarom metaal? Omdat het langer meegaat dan kunststof en de levensduurte van de toestellen verhoogt. Maar metaal biedt nog een aantal voordelen: het is gemakkelijker recycleerbaar dan kunststof. Je kunt de onderdelen gebruiken voor nieuwe toestellen. De lichtheid van het materiaal (aluminium) veroorzaakt bovendien een lagere CO2-emissie bij het transport en het vergemakkelijkt het herstelwerk voor de techniekers.

Design for disassembly

Nieuwe toestellen moeten gemakkelijk te demonteren zijn. Zo kun je sneller onderdelen vervangen, onderdelen herstellen en zo het toestel langer in gebruik houden. Als een toestel vroeger stukging, werd het volledig vervangen. Bij nieuwe ontwerpen zijn de drie basisonderdelen – machine, omhulsel en kraan – apart te demonteren. Gevolg? Als enkel de machine defect is, behouden we het omhulsel en de kraan en plaatsen er een nieuwe machine in. Is alleen het omhulsel kapot? Dan plaatsen we de machine in een ander omhulsel.

Refurbishing kranen

Is een kraan beschadigd en heeft het krassen op de coating? Dan neemt AQUALEX de kraan terug, haalt de bestaande coating eraf en bekleedt de kraan met een nieuwe coating. Ook dat verlengt de levensduur van de kraan.

Van koper naar roestvrij staal

Het wateropvangbakje bevat koper om de aangroei van bacteriën tegen te gaan. Koper is echter een zeldzame grondstof. Daarom ontwikkelt het R&D-team alternatieven in duurzamer roestvrij staal, uiteraard met behoud van de sterke hygiënische kwaliteiten van koper.

Nieuw model gemaakt van afval

Het ultieme duurzame product? Een uit afval opgebouwd toestel dat je op het einde van zijn levenscyclus volledig hergebruikt. Maak kennis met de AQUALEX Circulo, een staand model gemaakt van vlas en oude visnetten. Dit toestel wordt verhuurd, zodat AQUALEX het op het einde kan terugnemen en hergebruiken. Het omhulsel bijvoorbeeld kan versnipperd worden en daarna opnieuw ingezet voor een nieuw exemplaar.

Op weg naar een circulair model

Dankzij het huurmodel heeft AQUALEX in de b2b-markt volledige controle over de levenscyclus van het toestel. Oude toestellen kan het terugnemen, onderdelen vervangen en herstellen en het toestel (of onderdelen ervan) een tweede, derde of vierde leven schenken.

Met het verkoopmodel in de b2c-markt is dat tot nu niet het geval. Na verkoop heeft AQUALEX geen zicht op wat er met het toestel gebeurt aan het einde van zijn levenscyclus.

AQUALEX onderzoekt echter de mogelijkheden van een ‘water as a service’-model in de b2c-markt. De gebruiker koopt dan geen toestel, maar betaalt maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van het toestel. Herstellingen en vervanging zijn volledig voor AQUALEX’ rekening.

Het voordeel voor de gebruiker? De financiële drempel is lager dan bij een aankoop. Na enkele jaren kan de gebruiker de kraan vervangen door een ander, meer trendy model of een met andere mogelijkheden. En de gebruiker draagt op twee manieren bij aan de planeet: door kraanwater te drinken en door een toestel te gebruiken dat langer meegaat.

Het voordeel voor AQUALEX? Volledige controle over het toestel. Wenst de gebruiker een ander toestel, dan kan het een nieuw toestel plaatsen of het oude toestel refurbishen en opnieuw installeren.

Een dergelijk model stimuleert duurzame designkeuzes: een universeel, tijdloos design, zodat de kraan langer in de smaak valt. Hoogwaardige materialen, zodat de kraan langer meegaat. En een toestel dat gemakkelijk te herstellen en te refurbishen is, want de toestellen zullen meermaals zo’n refurbishingproces ondergaan

Overige initiatieven en duurzame praktijken

 • Nieuwe toestellen zijn voorzien van ecologisch koelgas, niet giftig en niet schadelijk voor de ozonlaag.
 • AQUALEX brengt enkel producten op de markt die in Europa gefabriceerd zijn. Dat beperkt de CO2-uitstoot.
 • AQUALEX bundelt zoveel mogelijk aankopen van onderdelen en producten om de CO2-uitstoot door transport te beperken.
 • Om zijn CO2-voetafdruk te reduceren, koopt AQUALEX enkel nog elektrische bedrijfswagens aan.
 • AQUALEX sponsort het G-voetbal in Kortrijk, watervoorzieningsprojecten in Afrika en River Cleanup, een Belgisch initiatief die wereldwijd rivieren en oevers bevrijdt van zwerfvuil.
 • AQUALEX is partner voor Goodplanet Belgium en Green Key Vlaanderen
 • AQUALEX neemt deelt aan het concept Bijen op het bedrijf.

Toekomst

AQUALEX heeft al heel wat stappen gezet, maar uiteraard kan het altijd beter. Een onlangs uitgevoerde audit bracht enkele verbeterpunten naar voren waar AQUALEX nu en de komende jaren zal aan werken. Zoals:

 • nog efficiënter met energie en grondstoffen omgaan
 • meer grip krijgen op wat er met het product gebeurt op het einde van zijn levenscyclus
 • de oorsprong van gerecycleerde plastics in kaart brengen
 • een duurzaam aankoopbeleid op poten zetten
 • afval van plastic flessen integreren in nieuw producten
 • nog meer inzetten op een vlotte vervanging van onderdelen in productontwerpen
 • nauwer samenwerken met leveranciers en hen bewegen naar een duurzaam productiemodel
 • de overheid aansporen om maatregelen te nemen in de richting van een duurzamere samenleving
 • ...