Untitled, 2023

  • Medium: oil on acrylic on wooden panel
  • Size: diameter 120 cm

In zijn recente werk verglijden droomwereld en realiteit over in elkaar. Met schilderijen, animaties en installaties creëert Peters niet alleen beelden, maar gaat hij ook op zoek naar het ontstaansproces ervan: de beeldvorming. Hij exploreert de nabootsende kwaliteiten van de schilderkunst, maar weet dat de werkelijkheid eveneens opgeroepen kan worden met vervreemdingseffecten, beeldfragmenten of zelfs via de nietigheid van een borstelspoor. Zoals de stilte het fijnste geluid hoorbaar maakt, schept Peters een windstilte in zijn schilderkunst waardoor de minste rimpeling visueel zichtbaar wordt en betekenis krijgt. Voor Stefan Peters omhelst creatie dus niet alleen het zoeken naar iets nieuws, met de schilderkunst als beginsel betreft het voor hem telkens een herontdekking waarbij datgene wat al bestaat poëtisch onthuld wordt.

DE ARTIEST: Stefan Peters

Stefan Peters (1978) woont en werkt in Hasselt. Hij studeerde aan de MAD Faculty in Genk en aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. (Stef Van Bellingen). Met een specifieke fascinatie voor de taal van verf, ontsluiert Stefan Peters (1978) al gedurende enkele jaren de beeldvorming om zodoende dieper door te dringen in de werkelijkheid. De elegantie van zijn schildertechniek ondermijnt de kunstenaar met retorische middelen als omkeringen, spiegelingen en versnijdingen. Dit leidt tot taferelen met zowel feeërieke als apocalyptische kenmerken. Met indirecte belichting, scenische schaduwen en borstelsporen die vaak weigeren een beschrijvende functie te vervullen, dissecteert Peters datgene wat ons vertrouwd is.

Meer info
Galerie Zwart Huis

BLIJF OP DE HOOGTE