We can only try to touch reality, 2023 - Nathalie Vanheule

  • Medium: neon 1/3 + ap
  • Size:

In “we can only try to touch reality” toont ze een neon gebaseerd op een handgeschreven notitie uit haar schetsboek. Het schrijven en het creëren van kunst verloopt simultaan in het creatieproces van Vanheule. De handgemaakte neon deelt een gedachte over het ongrijpbare van de realiteit. De realiteit, de waarheid bezit zijn eigen kracht, mysterie en zelfbeschikking. Hoe dichter we willen komen naar de realiteit, de waarheid, hoe verder ze van ons kan zijn, net door de actie van ze te willen vatten of controleren, ontglipt ze ons. Je kan ze niet vasthouden, zoals water. Ze is krachtig en ongrijpbaar. Het is positief om de realiteit in een poging heel even te kunnen aanraken, te voelen, te strelen. De realiteit kan even op je hand rusten, maar je mag je hand niet sluiten. Ze is immers van haarzelf.

DE ARTIEST: Nathalie Vanheule

Het gevarieerde oeuvre van Nathalie Vanheule omvat schilderijen, performances, installaties en videowerk. Vrouwelijkheid, vergankelijkheid en een spel met verhullen en onthullen staan centraal in haar werk. Met een mix van materialen en texturen weet ze intieme emoties en ragfijne kwetsbaarheid te confronteren met ruwere krachten. De dualiteit tussen het verlangen en de onmogelijkheid van het vastleggen van de realiteit en het efemere is een fascinatie die ze voelt sedert haar tienerjaren en terugkeert in haar werken.

Meer info

BLIJF OP DE HOOGTE