Guillaume Bijl

ENSOR IN OOSTENDE, 2000

  • Guillaume Bijl (°1946, België )
  • black & white film

De autodidactische kunstenaar Guillaume Bijl, geboren in Antwerpen in 1946, is vooral bekend om zijn alternatieve benadering van conceptuele kunst. In zijn praktijk recreëert hij scènes uit het dagelijks leven - alledaagse settings nagebootst binnen de context van een museum of galerie. Een onderdeel van deze praktijk noemt hij 'cultureel toerisme', waarbij hij culturele en historische onderwerpen opnieuw verbeeldt en populariseert en ze vervolgens opnieuw uitvindt voor een hedendaags publiek.

James Ensor (1860 - 1949) was een beroemde Belgische schilder en prentkunstenaar, een sleutelfiguur in de ontwikkeling van het expressionisme, die leefde en werkte in Oostende. In het jaar 2000, in een zeldzame verkenning van het medium video en film, creëerde Bijl deze fictieve 'found-footage', faux-period film getiteld “James Ensor in Oostende” circa 1920, die ons de schilder toont in zijn dagelijkse leven in Oostende met zijn vrienden. Bijl's cinematografie, periodekostuum en ook de patina, zwart-wit beelden en krassen op de filmemulsie, resulteren allemaal in een perfecte replica van authentieke stomme film. Een ander voorbeeld, uit 2002, was te zien in de Royal Academy of Arts in Londen in 2016 - 2017 als onderdeel van hun tentoonstelling Intrigue: James Ensor by Luc Tuymans, gewijd aan de Belgische kunstenaar.