Foutmeldingen

Indien de LED “Open Door” aan de zijkant van de Circulo brandt heeft het toestel een foutmelding gedetecteerd. Open de deur (Zie pagina 12 van de technische fiche voor meer info) en controleer de foutmelding op het scherm. Volg de instructies op het scherm. Bijhorende info kunt u hieronder terugvinden:

ER01 - Waterlek

- Sluit de waterafvoer af door de filterhendel volledig naar links te draaien.
- Neem enkele foto’s van het probleem en kuis daarna zichtbaar water op.
- Draai de filterhendel terug naar rechts om de watertoevoer te openen.
- Controleer de koeler en leidingen op een waterlek.
- Sluit na controle de watertoevoer opnieuw af.
- Contacteer AQUALEX met eventuele gevonden problemen.

ER02 - Pomp alarm

- Een probleem met de pomp werd gedetecteerd of de watertoevoer naar
het toestel is afgesloten.
- Controleer de watertoevoer naar het toestel. Staat de waterkraan open?
Staat de hendel van de filter naar rechts.
- Controleer de Aquastop aan de watertoevoer. Druk de resetknop volledig
in om deze te resetten.
- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.
- Wacht 30 s vooraleer deze terug in het stopcontact te doen.
- Indien het probleem zich herhaald: contacteer AQUALEX.

ER03 - Cooler alarm

- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.
- Wacht 30 s vooraleer deze terug in het stopcontact te doen.
- Indien het probleem zich herhaald na 6 u: contacteer AQUALEX.

ER04 - Lege CO2-fles

- Vervang de CO2-fles volgens de instructies op pagina 17 van de technische fiche.
- Voor extra gemak rijdens het wisselen mag de CO2-fles uit de Circulo
gehaald worden.

ER05 - Lekbak niet aangesloten

- Controleer dat de lekbak correct in de lekbakhouder is aangesloten.
- Zie pagina 14 van de technische fiche voor meer informatie.

ER05 - Lekbak vol

- Ledig de lekbak in het toestel.
- Zie pagina 14 van de technische fiche voor meer informatie.